Switch to English version

Zostań studentem Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego!
Rekrutacja na studia rok akademicki 2023/2024

Studia I stopnia
ścieżka dla Polaków

Jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
ścieżka dla Polaków

Studia II stopnia
ścieżka dla Polaków

Studia I stopnia
ścieżka dla cudzoziemców
Kształcenie w języku polskim

Jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
ścieżka dla cudzoziemców
Kształcenie w języku polskim

Studia II stopnia - ścieżka dla cudzoziemców
W języku angielskim prowadzimy kształcenie na: Master in International Business i Master of Science in Computer Science. Studia na pozostałych kierunkach prowadzone są w języku polskim.


Szkoła Doktorska

Studia podyplomowe


Przewodniki rekrutacyjne

Przewodnik
rekrutacja na studia I stopnia
ścieżka dla cudzoziemców

Przewodnik
rekrutacja na studia II stopnia
ścieżka dla cudzoziemców