Switch to English version

Zostań studentem Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego!
Rekrutacja na studia rok akademicki 2024/2025

Studia I stopnia
ścieżka dla Polaków

Studia II stopnia
ścieżka dla Polaków

Jednolite studia magisterskie - ścieżka dla Polaków

Studia I stopnia
ścieżka dla cudzoziemców

Studia II stopnia
ścieżka dla cudzoziemców

Jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - ścieżka dla cudzoziemców
Kształcenie w języku polskim

Szkoła Doktorska

Studia podyplomowe


Przewodniki rekrutacyjne

Przewodnik
rekrutacja na studia I stopnia
ścieżka dla cudzoziemców

Przewodnik
rekrutacja na studia II stopnia
ścieżka dla cudzoziemców