• log in
 • create an account

Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Human Resources Management

Details
Code ZL-SL6O
Organizational unit Faculty of Management and Transport
Field of studies zarządzanie zasobami ludzkimi
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years of studies (6 terms)
Required document
 • Baccalaureate
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
  Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Dla kogo kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi?

Dla absolwentów szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w zarządzaniu ludźmi i procesami personalnymi w organizacjach. Te studia są idealne dla tych, którzy mają naturalne predyspozycje do przywództwa, są komunikatywni, empatyczni oraz potrafią efektywnie współpracować z różnymi grupami ludzi. Studia te to doskonała ścieżka kariery dla tych, którzy chcą stać się liderami i przywódcami w dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie kapitał ludzki odgrywa kluczową rolę w sukcesie organizacji.

 

Absolwenci

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi doskonale odnajdą się życiu zawodowym jako:

 

 • Przyszli liderzy i menedżerowie: Osoby, które aspirują do zajmowania kluczowych stanowisk kierowniczych w organizacjach. Studia te przygotowują do roli lidera, który potrafi inspirować, motywować i kierować zespołem, dbając jednocześnie o rozwój talentów i dobrostan pracowników
 • Przywódcy w działach HR: Kandydaci, którzy chcą specjalizować się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w dużych korporacjach, gdzie rola HR jest kluczowa dla strategii i kultury organizacyjnej. Studia te uczą, jak efektywnie zarządzać rekrutacją, rozwojem zawodowym, oceną pracowniczą oraz polityką wynagrodzeń.
 • Specjaliści ds. rozwoju organizacji: Osoby zainteresowane kształtowaniem polityki personalnej, programów szkoleniowych oraz systemów motywacyjnych. Studia na tym kierunku dostarczają narzędzi do analizowania potrzeb szkoleniowych i wdrażania skutecznych programów rozwojowych.
 • Konsultanci HR: Dla tych, którzy chcą pracować jako niezależni konsultanci, pomagający firmom w optymalizacji procesów HR. Studia te oferują wiedzę niezbędną do doradztwa w zakresie prawa pracy, zarządzania konfliktami oraz wdrażania nowoczesnych technologii HR.
 • Przyszli przedsiębiorcy: Osoby planujące założyć własne firmy i chcące wiedzieć, jak skutecznie zarządzać własnym zespołem. Kompetencje zdobyte podczas tych studiów pomagają w tworzeniu przyjaznej kultury organizacyjnej, która przyciąga i zatrzymuje talenty.

Program studiów

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi wyróżniają się wyjątkowym charakterem, łącząc teorię z praktyką oraz skupiając się na rozwijaniu umiejętności miękkich i twardych, które są niezbędne w każdej organizacji. Studenci nauczą się jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia HR, w tym zasoby sztucznej inteligencji w zarządzaniu ludźmi. Dzięki temu absolwenci będą przygotowani do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają efektywność i konkurencyjność organizacji. Ważnym elementem tych studiów jest również rozwijanie wysokich kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Kierunek oferuje możliwość wyboru jednej ze specjalności całkowicie prowadzonej w języku angielskim, co nie tylko zwiększa umiejętności językowe, ale także przygotowuje do pracy w międzynarodowych środowiskach biznesowych oraz nawiązywania relacji z partnerami biznesowymi na całym świecie.

 

Program studiów jest dostępny pod linkiem: https://wzit.ubb.edu.pl/studenci/programy-studiow

 

Dodatkowe informacje
 
Studenci kierunku mają do dyspozycji dobrze wyposażone laboratoria, dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz bogatego księgozbioru. W dużym stopniu utworzenie bazy dydaktycznej kierunku było możliwe dzięki:
 • projektowi „ATH ŁĄCZY – droga do wspólnego celu – gospodarki opartej na wiedzy”; projekt realizowany był w okresie 01.10.2010 – 31.12.2015, a kwota przeznaczona dla kierunku to około 3 mln zł,
 • nagrodzie 1 mln złotych w konkursie MNiSW na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • projektowi „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”; projekt realizowany był od 01.04.2018 do 31.03.2022, a kwota przeznaczona dla kierunku to około 420 000 zł.
Współpraca z pozostałymi Wydziałami technicznymi UBB powoduje, że studenci kierunku korzystają także ze specjalistycznych laboratoriów tamtych jednostek.
 
Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://wzit.ubb.edu.pl/
 
Rekrutacja
 
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne pod linkiem: https://rekrutacja.ubb.edu.pl/