• log in
 • create an account

Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Tourism

Details
Code TU-SL6O
Organizational unit Faculty of Management and Transport
Field of studies turystyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years of studies (6 terms)
Required document
 • Baccalaureate
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
  Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Dla kogo kierunek Turystyka?

Dla absolwentów szkół średnich, którzy zamierzają związać swoją przyszłość z turystyką i zdobyć zatrudnienie na stanowisku specjalisty lub menedżera w takich miejscach jak:

 • ośrodki turystyczne i sanatoryjne, hotele, pensjonaty, biura podróży, agencje eventowe, lokale gastronomiczne,
 • instytucje odpowiedzialne za terytorialne produkty turystyczne, jednostki zajmujące się promocją, informacją i obsługą turystycznych miast i regionów,
 •  własna firma turystyczna.

Program studiów na kierunku Turystyka

Program studiów jest dostosowany do potrzeb pracodawców w branży turystycznej, którzy od pracowników oczekują wiedzy o sektorze turystycznym oraz orientacji na klienta. Dlatego w czasie studiów:

 • dowiesz się jak funkcjonuje rynek turystyczny i jak działają podmioty, które organizują turystykę i uczestniczą w sprzedaży jej produktów/usług, jakie są trendy w turystyce krajowej i międzynarodowej, jakie są modele zachowań klientów i jak prowadzić badania marketingowe,
 • pozyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu w branży turystycznej, zielonej turystyki i promocji regionalnych produktów turystycznych, e-commerce, przewodnictwa turystycznego, podstaw przedsiębiorczości, prawa, zarządzania ryzykiem i personelem w turystyce,
 • rozwiniesz kompetencje w zakresie przygotowywania oferty turystycznej i jej sprzedaży, w tym ofertowania i revenue management oraz posługiwania się programami informatycznymi wykorzystywanymi w turystyce,
 • dowiesz się jak obsługiwać drony, które możesz wykorzystać w przygotowaniu kampanii promocyjnych atrakcji turystycznych.

Kompetencje których oczekują pracodawcy w branży turystycznej to także komunikatywność, panowanie nad emocjami, umiejętność negocjacji, znajomość języka angielskiego czy komunikacja ustna i pisemna. Dlatego w czasie studiów:

 • dowiesz się jakie są skuteczne techniki autoprezentacji i rozwiązywania problemów metodą design thinking,
 • pozyskasz wiedzę o psychologii komunikacji oraz rozwiniesz umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, perswazyjnej czy międzykulturowej,
 • na każdym semestrze studiów będziesz podnosić kompetencje w zakresie specjalistycznego języka angielskiego w turystyce,
 • dodatkowo będziesz mógł podnosić kompetencje językowe wybierając kurs z dowolnego języka obcego wykładanego na pierwszych dwóch latach studiów.

Szczegółowy plan studiów: https://wzit.ubb.edu.pl/studenci/programy-studiow

Praktyczny wymiar studiów na kierunku Turystyka

W czasie studiów będziesz mieć okazję:

 • uczyć się od ekspertów: wykładowców, którzy mają doświadczenie zawodowe w branży turystycznej oraz przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych – partnerów biznesowych kierunku Turystyka,
 • uczestniczyć w praktykach zawodowych, wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i ośrodkach turystycznych oraz w ćwiczeniach terenowych,
 • działać w Studenckim Kole Naukowym Turystyki i brać udział w wyprawach, konferencjach i warsztatach.

Rekrutacja

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego na studia jest wyliczenie wskaźnika rekrutacji WR, według którego ustalane są listy rankingowe kandydatów. Przy obliczaniu wskaźnika bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów podstawowych i wynik egzaminu z języka nowożytnego. Przedmiotem podstawowym do wyboru jest język polski, geografia, matematyka, historia, informatyka, WOS, a językiem obcym – język angielski. Przedmiot do klasyfikacji wybiera kandydat.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się tutaj: https://rekrutacja.ubb.edu.pl