• log in
  • create an account

Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Sociology

Details
Code SO-SL6P
Organizational unit Faculty of Management and Transport
Field of studies Sociology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years of studies (6 terms)
Required document
  • Baccalaureate
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
    Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Dla kogo kierunek Socjologia?

Kierunek studiów dla osób ciekawych świata, dla twórczych, kreatywnych umysłów. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczne umiejętności analizy i interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie przy użyciu metod naukowych i najnowszych technologii. Jesteśmy również dla tych, którzy poszukują nieszablonowych rozwiązań codziennych, jak i zawodowych problemów. Daje szerokie możliwości wykonywania pracy na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej lub zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalności

Na kierunku Socjologia kształcimy studentów na studiach I stopnia, profil praktyczny (studia w trybie stacjonarnym). Do wyboru są dwie specjalności:

Komunikacja społeczna i nowe media

Proponowana specjalność to zakres wiedzy o procesach tworzenia świata, konstruowania własnego środowiska wizualnego i komunikowania się dzięki współczesnym mediom. Specjalność Komunikacja społeczna i nowe media wyposaża studentów w umiejętność projektowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, szczególnie komunikacji pomiędzy ludźmi wywodzącymi się z różnych grup, kultur i subświatów.Absolwenci tej specjalności podczas zajęć nabywają m.in. kompetencje umożliwiające analizowanie procesów komunikacyjnych zachodzących w różnych kontekstach społecznych, poznają mechanizmy działania mass mediów i reklamy, a także uczą się przygotowywać kampanie z zakresu działań komunikacyjnych PR. Są przygotowani do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, łącząc wiedzę socjologiczną z kompetencjami kluczowymi w realiach społeczeństwa informacyjnego i praktycznymi zastosowaniami wiedzy socjologicznej w zakresie komunikacji społecznej (reklama, wizualizacja, socjotechnika, marketing społeczny i polityczny, działania z zakresu PR) i w zakresie nowych mediów.

Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi 

Specjalność Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi to specjalność która łączy w sobie zarówno wiedzę z zakresu socjologii, jak i zarządzania. Absolwenci tej specjalności uczą się jak skutecznie przewodzić, zarządzać, motywować czy kierować. Ponadto uzyskują umiejętności i kompetencje w zakresie psychospołecznych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, w tym negocjacji i rozwiązywania konfliktów oraz złożonego procesu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników w różnego typu organizacjach i przedsiębiorstwach, w szczególności w przedsiębiorstwach międzynarodowych, organizacjach i instytucjach publicznych i non-profit, a także w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz instytucjach kultury.

Program studiów

Szczegółowy program studiów dostępny pod linkiem: https://wzit.ubb.edu.pl/studenci/programy-studiow

Dodatkowe informacje

Studenci kierunku mają do dyspozycji dobrze wyposażone laboratoria, dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz bogatego księgozbioru. W dużym stopniu utworzenie bazy dydaktycznej kierunku było możliwe dzięki:

  • projektowi „ATH ŁĄCZY – droga do wspólnego celu – gospodarki opartej na wiedzy”; projekt realizowany był w okresie 01.10.2010 – 31.12.2015, a kwota przeznaczona dla kierunku to około 3 mln zł,
  • nagrodzie 1 mln złotych w konkursie MNiSW na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji,
  • projektowi „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”; projekt realizowany  był od 01.04.2018 do 31.03.2022, a kwota przeznaczona dla kierunku to około 420 000 zł.

Współpraca z pozostałymi Wydziałami technicznymi UBB powoduje, że studenci kierunku korzystają także ze specjalistycznych laboratoriów tamtych jednostek.

W dniu 10 marca 2022 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową kierunku socjologia na poziomie studiów pierwszego  stopnia o profilu praktycznym. 
Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

Więcej informacji dostępne pod linkiem: https://wzit.ubb.edu.pl/

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://rekrutacja.ubb.edu.pl/


.