• log in
  • create an account

Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nursing

Details
Code PI-SL6P
Organizational unit Faculty of Health Sciences
Field of studies Nursing
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years of studies (6 terms)
WWW address https://www.rekrutacja.ath.bielsko.pl/
Required document
  • Baccalaureate
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
    Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie w zakresie wiedzy poznaje:

– szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,

– ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,

– wiedzę z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,

– wiedzę w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej człowieka poprzez ocenę  indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia,

– znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

 

W zakresie umiejętności potrafi:

– udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

  udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

 –  rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;

  samodzielnie  organizować,  planować  i  sprawować  całościową  i  zindywidualizowaną opiekę  pielęgniarską  nad  osobą  chorą,  z  niepełnosprawnością  i  umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;

– samodzielnie  udzielać  świadczeń  zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);

 –  decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

  współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;

 – przeprowadzać  badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  celu  postawienia  diagnozy pielęgniarskiej;

 – wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby  medyczne,  niezbędne  do  kontynuacji  leczenia  w  ramach  realizacji  zleceń lekarskich;

 –  dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;

  organizować  pracę  własną  i  podległego  personelu  oraz  współpracować  w  zespołach opieki zdrowotnej. 

 

W zakresie kompetencji społecznych:

– skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,

– posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

– posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, oddziałach dziennych, zakładach opieki długoterminowej) na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza, w placówkach oświatowych, w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.


.