• log in
  • create an account

Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

internet communication

Details
Code KI-SL6P
Organizational unit Faculty of Humanisties and Social Sciences
Field of studies Internet Communication
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years of studies (6 terms)
Required document
  • Baccalaureate
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
    Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Dla kogo kierunek komunikacja internetowa?

Praktyczny kierunek studiów Komunikacja internetowa adresowany jest do osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą w przestrzeni internetowej. Studia te pozwolą zdobyć zatrudnienie w wielu branżach zawodowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Będą to głównie stanowiska wymagające sprawnej i skutecznej komunikacji z użyciem najnowszych narzędzi ICT: w działach marketingu, PR i reklamy, redakcjach portali internetowych, agencjach kreatywnych czy innowacyjnych projektach biznesowych (w modelu typu start-up). Zdobyte kwalifikacje świetnie sprawdzą się również na wielu stanowiskach w administracji publicznej, instytucjach kultury i sztuki czy organizacjach pozarządowych. Absolwenci będą przygotowani także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 

Studia mają profil praktyczny, który pozwala na kształcenie przydatnych zawodowo umiejętności. Zajęcia przygotowane zostały w czterech podstawowych obszarach, których połączenie stanowi o unikalnym, interdyscyplinarnym przygotowaniu do wejścia na nowoczesny, cyfrowy rynek pracy:

1) obszar modułów z zakresu komunikacji interpersonalnej i społecznej oraz przedmiotów ogólnorozwojowych;
2) obszar modułów z zakresu marketingu internetowego z elementami zarządzania;
3) obszar modułów z zakresu informatyki technicznej (w tym ICT);
4) obszar modułów z zakresu podstawowych prac graficznych w środowisku cyfrowym.

Studia są bezpłatne i kończą się uzyskaniem państwowego dyplomu (tytuł licencjata).

 

Kwalifikacje - sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Komunikacja internetowa posiadać będą praktyczne umiejętności oparte na interdyscyplinarnej wiedzy, które pozwolą im podjąć pracę w wielu branżach zawodowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Będą to głównie stanowiska wymagające sprawnej i skutecznej komunikacji z użyciem najnowszych narzędzi ICT: w działach marketingu, PR i reklamy, redakcjach portali internetowych, agencjach kreatywnych czy innowacyjnych projektach biznesowych (w modelu typu start-up). Zdobyte kwalifikacje świetnie sprawdzą się również na wielu stanowiskach w administracji publicznej, instytucjach kultury i sztuki czy organizacjach pozarządowych. Absolwenci będą przygotowani także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci zainteresowani pogłębieniem zdobytych kompetencji lub specjalizacją w określonej profesji będą mieć możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych na kierunkach związanych z komunikacją, nowymi mediami, zarządzaniem, projektowaniem gier i wielu innych.

 

Plan studiów 

Rekrutacja - krok po kroku - jak zapisać się na studia

 

Terminy rekrutacji - rok akademicki 2024/2025

 

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów


Opłata rekrutacyjna

Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2021, poz.661) opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł
Indywidualne konto do wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, jest wskazane w zakładce: Moje konto/ Płatności.
Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna oraz imię i nazwisko kandydata.