• log in
  • create an account

Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

polish philology

Details
Code FP-SL6O
Organizational unit Faculty of Humanisties and Social Sciences
Field of studies Polish Philology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years of studies (6 terms)
Required document
  • Baccalaureate
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Admission to undergraduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
    Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Dla kogo kierunek filologia polska?

Dla pasjonatów kultury i literatury, wszystkich, którzy marzą o powrocie do szkoły – w nowej roli – oraz tych, którzy w świecie nowych mediów chcą się poczuć jak ryba w wodzie. Wybór jednej z oferowanych specjalności uczyni z Ciebie nauczyciela polonistę lub specjalistę od szeroko rozumianej komunikacji. Na studiach filologicznych staniesz się mistrzem słowa i zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia, które pozwolą Ci pracować w instytucjach kultury, szkołach, redakcjach, bądź agencjach – wszędzie tam, gdzie wyobraźnia i umiejętność „wyjęzyczenia się” są kluczem do sukcesu. Filologia polska to kierunek dla wszystkich kreatywnych, humanistycznych i otwartych na poszerzanie wiedzy umysłów.

Specjalności:

  • Nauczycielska

Absolwent(ka) posiada gruntowne wykształcenie humanistyczne. Dzięki temu rozumie zjawiska zachodzące w przestrzeni kulturowej i społecznej – w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym. Jest filologiem, polonistą, dobrze zorientowanym w duchowym dziedzictwie polskim i światowym, świadomym mechanizmów rządzących sferą symboliczną, językiem, posiada wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz solidne podstawy nowoczesnej pedagogiki, psychologii i metodyk nauczania, umie pisać i redagować teksty użytkowe, może zatem pracować w różnych instytucjach kultury. Absolwent specjalności uzyskuje I część przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty dotyczącą poziomu szkoły podstawowej – z możliwością uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu po ukończeniu studiów magisterskich – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 roku.

 

Plan studiów 

 

  • Projektowanie komunikacji (communication design) 

Absolwent(ka) oprócz podstawowego przygotowania w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa posiada wiedzę  z zakresu teorii komunikacji w środowiskach starych i nowych mediów oraz architektury i designu informacji, dysponuje umiejętnościami i wiedzą dotyczącymi interdyscyplinarnych strategii komunikacyjnych, zna mechanizmy perswazji, retoryki i erystyki i umie ją zastosować w kreowaniu zróżnicowanych genologicznie i pragmatycznie komunikatów. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wizerunku firm i instytucji, reklamy i public relations oraz zarządzania projektem. Dysponuje umiejętnościami w zakresie organizowania przestrzeni komunikacyjnej firm i instytucji, nowoczesnego copy writingu. Potrafi zarządzać potencjałem know-how i pracą w zespole oraz szybko dostosować się do potrzeb rynku w zawodach kreatywnych. Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w domach mediowych, w działach public relations i marketingu, w agencjach brandingowych, w redakcjach portali internetowych, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja.

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

•    teorii komunikacji w środowiskach starych i nowych mediów;
•    architektury i designu informacji;
•    interdyscyplinarnych strategii komunikacyjnych;
•    reklamy i public relations;
•    zarządzania projektem.

Potrafi:
•    organizować przestrzeń komunikacyjną firm i instytucji;
•    poruszać się w świecie nowoczesnego copywritingu;
•    zarządzać potencjałem know-how i pracą w zespole;
•    szybko dostosowywać się do potrzeb rynku w zawodach kreatywnych.

Gdzie znajdzie pracę?
•    w domach mediowych;
•    w działach public relations i marketingu;
•    w agencjach brandingowych;
•    w redakcjach portali internetowych;
•    wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja.

 Plan studiów 

 

  • Dziennikarstwo

Ścieżka teoretyczna edukacji na 3-letnich studiach licencjackich na specjalności dziennikarstwo zakłada zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej kultury audiowizualnej, funkcjonowania mediów, historii dziennikarstwa, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pracy dziennikarskiej, społeczeństwa obywatelskiego, zjawiska inkluzywności społecznej, instytucji państwa demokratycznego, zarządzania informacją i kulturą, komunikacji międzykulturowej, ekologii. Wiedzę teoretyczną uzupełniają kompetencje zdobyte dzięki aktywnościom praktycznym – zajęciom, projektom i praktykom w redakcjach dziennikarskich. Pozwalają one nie tylko zweryfikować wiedzę zdobytą na zajęciach, ale też zdobyć doświadczenie i sprawdzić się w przyszłym zawodzie. Absolwent specjalności dziennikarstwo posiada kompetencje w obszarze: szeroko rozumianej kultury, przetwarzania informacji, rzecznictwa prasowego, animacji kultury, kreowania wizerunku publicznego, obecności w przestrzeni cyfrowej, tworzenia i redagowania tekstów artystycznych oraz użytkowych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:
- szeroko rozumianej kultury audiowizualnej;
- funkcjonowania mediów;
- prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pracy dziennikarskiej;
- różnych form dziennikarstwa.

Potrafi:
- mistrzowsko tworzyć teksty różnego rodzaju;
- docierać do źródeł informacji;
- analizować i tłumaczyć świat, który go otacza;
- kreatywnie uczestniczyć w świecie nowoczesnych mediów i promocji.

Gdzie znajdzie pracę?
- redakcje pism, radia, telewizji, portali internetowych;
- instytucje kultury, oświaty i administracji;
- wydawnictwa;
- firmy sektora promocji i reklamy;

 

Plan studiów 

 

Rekrutacja - krok po kroku - jak zapisać się na studia

 

Terminy rekrutacji - rok akademicki 2024/2025

 

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów


Opłata rekrutacyjna

Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2021, poz.661) opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł
Indywidualne konto do wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, jest wskazane w zakładce: Moje konto/ Płatności.
Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna oraz imię i nazwisko kandydata.
 

.