• log in
 • create an account

Admission to graduate programmes in 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Transport

Details
Code TR-NM3O
Organizational unit Faculty of Management and Transport
Field of studies Transport
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 years of studies (3 terms)
Required document
 • Higher education
 • Engineer
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Admission to graduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
  Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Dla kogo kierunek Transport?

Transport realizuje jedną z najbardziej podstawowych potrzeb społecznych. Z koniecznością przemieszczania przedmiotów, w tym zdobyczy łowieckich, musiały mierzyć się już ludy pierwotne. Obecnie transport nazywany jest krwiobiegiem gospodarki i należy do jej najszybciej rozwijających się gałęzi. Musi funkcjonować także w trudnych czasach różnych kryzysów. Jednocześnie łączy w sobie wiele zagadnień, przedsięwzięć i wyzwań. Obejmuje różne rodzaje transportu – drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy, rurociągowy; transport osób i towarów; transport bliski i daleki. Specjaliści z zakresu transportu rozwiązują zagadnienia związane z jego organizacją, logistyką, infrastrukturą, inżynierią ruchu, sterowaniem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Według najnowszych szacunków tylko sektor transportu drogowego zatrudnia w Polsce – pośrednio lub bezpośrednio – milion osób, co stanowi około 7,5 proc. wszystkich pracujących w naszym kraju. Jeśli więc chcesz związać swoją przyszłość z nowoczesną, nieodzowną dla gospodarki dziedziną, w której możesz realizować różnorodne wyzwania to TRANSPORT jest tym czego szukasz.

 

Specjalności

Na kierunku Transport realizowane są dwie specjalności.

Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie

W ramach specjalności studenci zdobywają pogłębioną wiedzę związaną z bezpieczeństwem w transporcie drogowym, a także poznają metody planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

Transport drogowy

W ramach specjalności studenci zapoznają się wszechstronnie z problemami bezpieczeństwa – od konstrukcji pojazdu, poprzez jego homologację, rozwiązania inżynierii ruchu drogowego aż do wpływu na bezpieczeństwo zachowań uczestników ruchu. Ponadto nabywają umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telematycznych stosowanych w transporcie drogowym.

 

Program studiów

 

Szczegółowy program studiów dostępny pod linkiem: https://wzit.ubb.edu.pl/studenci/programy-studiow

 

Absolwenci

 

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej.

 

Dodatkowe informacje

Studenci kierunku mają do dyspozycji dobrze wyposażone laboratoria, dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz bogatego księgozbioru. W dużym stopniu utworzenie bazy dydaktycznej kierunku było możliwe dzięki:

 • projektowi „ATH ŁĄCZY – droga do wspólnego celu – gospodarki opartej na wiedzy”; projekt realizowany był w okresie 01.10.2010 – 31.12.2015, a kwota przeznaczona dla kierunku to około 3 mln zł,
 • nagrodzie 1 mln złotych w konkursie MNiSW na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • projektowi „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”; projekt realizowany w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2022, a kwota przeznaczona dla kierunku to około 420 000 zł.
 • projektowi „Kompetencje dla branż kluczowych – rozwój kompetencji studentów i pracowników Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego; projekt realizowany jest od 01.01.2024 do 31.12.2029, dla kierunku przyznano kwotę 3 270 000 zł - https://portal-wiedzy.ubb.edu.pl/projekty/kompetencje-dla-branz-kluczowych

Współpraca z pozostałymi Wydziałami technicznymi UBB powoduje, że studenci kierunku korzystają także ze specjalistycznych laboratoriów tamtych jednostek. Poza laboratoriami komputerowymi, na kierunku na Wydziale Zarządzania i Transportu funkcjonują  laboratoria dedykowane: Inżynierii ruchu i monitoringu, Systemów sterowania, Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) oraz Technik symulacyjnych. W ramach obecnie realizowanego projektu zostanie uruchomione nowe laboratorium Technik logistycznych, rozbudowany poligon ITS oraz zostaną przebudowane laboratoria Inżynierii ruchu i monitoringu oraz Technik symulacyjnych. 

Katedra Transportu dysponuje unikatowym w skali kraju stanowiskiem badawczo-dydaktycznym „Poligon ITS”. Stanowisko zostało wyróżnione w konkursie Lider ITS 2017 organizowanym przez Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Nagrody, osiągnięcia

2012 – nagroda 1 mln złotych w konkursie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

2016 – Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Laur innowacji” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

2017 – Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

2017 – Stanowisko dydaktyczno-badawcze „Poligon ITS” Katedry Transportu zostało wyróżnione w konkursie Lider ITS 2017 organizowanym przez Stowarzyszenie ITS POLSKA

Publikacje studentów
Studenci i absolwenci kierunku Transport biorą udział w konferencjach naukowych, na których prezentują także swoje prace, w szczególności prace dyplomowe. Między innymi uczestniczyli w następujących konferencjach:

 • Transcomp 2013, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp, Zakopane, 2-5 grudzień 2013,
 • X konferencja naukowo-techniczna “Logistyka, systemy transportowe i bezpieczeństwo w transporcie”, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013,
 • XI konferencja naukowo-technicznea “Logistyka, systemy transportowe i bezpieczeństwo w transporcie”, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014,
 • II Studencka Konferencja Logistyczna „StuKol” – 9 kwietnia 2014,
 • Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych, Ustroń, 16-19 marzec 2016,
 • Konferencja „Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego – gospodarka, edukacja, innowacje”, Bielsko-Biała, 19 maj 2016,
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, 7 grudzień 2018,
 • IX Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, 6 grudzień 2019.
 • X Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, 11 grudzień 2019.

Ponadto publikują prace w czasopismach takich jak: Logistyka, TTS Technika Transportu Szynowego, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. Wydane zostały także dwie monografie „Wspomaganie komputerowe i logistyka w transporcie”, w których 16 absolwentów zaprezentowało obszerne omówienia swoich prac dyplomowych.

W dniu 9 lutego 2023 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową kierunku transport na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2028/2029.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://wzit.ubb.edu.pl/

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne pod linkiem: https://rekrutacja.ubb.edu.pl/


.