• log in
 • create an account

Admission to graduate programmes in 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

pedagogy

Details
Code PD-SM4P
Organizational unit Faculty of Humanisties and Social Sciences
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years of studies (4 terms)
Required document
 • Higher education
 • Engineer
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Dla kogo kierunek pedagogika?

Dla osób odpowiedzialnych, opiekuńczych i wytrwałych, które chcą wykonywać pożyteczny społecznie i pomocny zawód. Jeżeli edukowanie, pomoc oraz udzielanie wsparcia innym osobom, dzieciom, młodzieży i dorosłym,  wyjątkowo Cię interesuje, ten kierunek będzie dla Ciebie. Wybierając jedną z oferowanych specjalności, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z dziećmi w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej lub  z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych Polecamy wybór pedagogiki osobom, których interesują zagadnienia związane z kształceniem, wychowaniem i opieką oraz wspieraniem rozwoju człowieka zagrożonego trudnościami edukacyjnymi i życiowymi.

Specjalności:

Resocjalizacja i socjoterapia

Studia kierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, którzy pragną uzyskać tytuł magistra i dodatkowe kwalifikacje do pracy jako specjaliści w zakresie socjoterapii. Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze w obszarze profilaktyki, resocjalizacji i socjoterapii. Studenci nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach).

 

Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia

Szczegółowe kryteria rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku: pedagogika – profil praktyczny (4 semestry). Na I rok studiów mogą ubiegać się: 

   2. na specjalność resocjalizacja i socjoterapia: 

a)  absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalność resocjalizacja i socjoterapia; 

b)   absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku pedagogika, których studia obejmowały co najmniej jedną z poniższych specjalności: 

  • resocjalizacja z terapią,
  • resocjalizacja i profilaktyka społeczna,
  • resocjalizacja inkluzyjna,
  • resocjalizacja,
  • resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna,
  • resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne,
  • resocjalizacja z profilaktyką społeczną,
  • socjoterapia i resocjalizacja,
  • diagnoza i terapia w resocjalizacji,
  • resocjalizacja i patologie społeczne.

.