• log in
 • create an account

Admission to graduate programmes in 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

management and production engineering

Details
Code IP-NM3O
Organizational unit Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science
Field of studies Management and Production Engineering
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 years of studies (3 terms)
WWW address https://kip.ubb.edu.pl/kierunki-studiow
Required document
 • Higher education
 • Engineer
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Admission to graduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
  Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)
 

 

Opis kierunku

Studiując kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymasz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy praktycznie w każdym obszarze przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego.

Baza dydaktyczna opiera się na mocnych podstawach naukowych, organizacyjnych i personalnych o czym świadczą wysokie miejsca w rankingu Perspektyw szkół wyższych: 1. miejsce w Polsce dotyczące cytowania publikacji kadry, która wykłada na kierunku ZIP, 7. m-ce w Polsce (1. w woj. śląskim) wg  ekonomicznych losów absolwentów – zarobki absolwentów 2016-2019, 8. miejsce w Polsce (1. w woj. śląskim) wg jakości przyjmowania na studia.

Rankingi pokazują, że najkrócej zatrudnienia szukają osoby po studiach technicznych. Wśród nich na 3 miejscu w Polsce znalazł się kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Bielsko-Bialski.

 

W trakcie studiów uzyskasz wiele certyfikatów uznawanych przez pracodawców np.:

 • lean manufacturing,
 • auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością (z egzaminem PCBC),
 • inżyniera jakości (z egzaminem PCBC),
 • wskaźnika OEE (mierzącego efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń),
 • modelowania części w SolidWorks,
 • modelowania CAD w NX,
 • obsługi i programowania układu sterowania Sinumerik Operate (w szkoleniach: podstawowych, zaawansowanych, obróbki 5-osiowej, toczenia w kodzie G i frezowania w kodzie G – przeprowadzonych przez firmę Siemens),
 • ECDL CAD,
 • ECDL Advanced Excel.

Dla kogo kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI?

Dla wszystkich, których interesują zarówno zagadnienia związane z zarządzaniem, jak i inżynierią. Ten interdyscyplinarny kierunek pozwoli Ci zyskać nie tylko szeroką wiedzę, ale również kompetencje z zakresu techniki i informatyki oraz ekonomii, finansów, prawa, organizacji i zarządzania. Polecamy wszystkim tym, którzy chcą zdobywać wiedzę z wielu dziedzin oraz marzącym o pracy zarówno w zakładach produkcyjnych (zwłaszcza branży motoryzacyjnej, elektromaszynowej, lotniczej) jak również w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych lub instytucjach administracji samorządowej.

Na studia II stopnia kierunku ZiIP mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia (posiadają dyplom inżyniera).

Pozostałe wymagania określone są w oczekiwanych kompetencjach kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia  drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Studia II stopnia dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu organizacji i zarządzania systemami produkcyjnymi. Możesz wybrać jedną z czterech specjalności.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych odbywają się formie zjazdów co dwa tygodnie w soboty i niedziele. W semestrze jest 9 zjazdów.

 

Specjalności

Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem

Podczas studiów na tej specjalności nauczysz się rozwiązywać problemy w zakresie inżynierii zarządzania produkcją, kierowania zespołami pracowniczymi, transferu technologii i innowacyjności, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwach branży maszynowej, motoryzacyjnej, lotniczej.

Informatyczne systemy przedsiębiorstwa

Poznasz i nauczysz się wykorzystywać systemy wspomagające modelowanie i symulację procesów produkcyjnych oraz zintegrowane informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemy wizualizacji i wirtualizacji produkcji.

Inżynieria innowacji przemysłowych

Poznasz zagadnienia z zakresu zarządzania innowacjami i transferem technologii oraz zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie. Nauczysz się technik i narzędzi analizy strategicznej, narzędzi wyboru strategicznego, technik planowania strategicznego, a także technik wdrażania opracowanej zmiany technologicznej.

Inżynieria i Analiza Danych Produkcyjnych (nowa specjalność)

Absolwent specjalności studiów II stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu: projektowania i zarządzania procesami ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji procesów produkcyjnych, informatycznych systemów zarządzania danymi i systemów zarządzania wiedzą. 

 

 

Kariera zawodowa

Nasi absolwenci znajdują pracę na stanowiskach:

 • inżynier ds. systemów,
 • inżynier procesu,
 • kierownik produkcji,
 • planista produkcji,
 • inżynier jakości,
 • inżynier produkcji,
 • inżynier serwisu
 • R&D (badania i rozwój),
 • dyrektor techniczny,
 • programista obrabiarek CNC,
 • administrator systemów zarządzania,
 • consultant IT

 

Dlaczego warto studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji? Przekonaj się sam.

 Facebook ZiIP

Terminy rekrutacji

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 dla:

 • obywateli polskich dostępne są TUTAJ
 • cudzoziemców dostępne są TUTAJ

  

Opłaty

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia - rok akademicki 2024/2025.

 

Wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. kopii dyplomu ukończenia studiów (dyplomu inżyniera);
 2. zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;
 3. ankiety osobowej kandydata oraz podania (formularze ankiety oraz podania możliwe do pobrania po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata);
 4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Bielsko-Bialski;
 5. karty wpisu na listę studentów - do pobrania w systemie elektronicznej rekrutacji;
 6. fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografii w wersji elektronicznej, wykonanej według podanych wcześniej wymagań, wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata;
 7. potwierdzenia uiszczenia opłaty za legitymację studencką.

Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce.

Dodatkowe informacje

Plan studiów (w ujęciu przedmiotowym)


.