• log in
 • create an account

Admission to graduate programmes in 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

computer science

Details
Code I-NM3O
Organizational unit Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science
Field of studies Computer Science
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 years of studies (3 terms)
WWW address https://wbmii.ubb.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/informatyka
Required document
 • Higher education
 • Engineer
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Admission to graduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
  Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Opis kierunku

Dla kogo kierunek INFORMATYKA?

Dla osób, które nie boją się wyzwań i sporego wysiłku podczas studiów, aby osiągnąć duże możliwości i atrakcyjne zatrudnienie po zdobyciu dyplomu. Jeśli jesteś ambitny, zawzięty, skory do nauki, posiadasz umysł ścisły oraz pasjonują Cię matematyka oraz zagadnienia związane z technologią – to odpowiednie studia dla Ciebie. Ukończenie Informatyki da Ci gwarantowaną szanse na rozwój kariery w wymaganym i pożądanym zawodzie, gdyż specjaliści z tej dziedziny są pożądani na rynku pracy. Jeśli na maturze zdajesz matematykę, fizykę lub informatykę, nie boisz się wyzwań i chętnie zmierzysz się z ciężką pracą przyswajając wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu informatyki, śmiało aplikuj na nasz kierunek.

Na studia II stopnia kierunku Informatyka mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia (posiadają dyplom inżyniera).

Pozostałe wymagania określone są w oczekiwanych kompetencjach kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia  drugiego stopnia na kierunek Informatyka.

 

Studia II stopnia poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji i rozwiązań sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych odbywają się formie zjazdów co dwa tygodnie w soboty i niedziele. W semestrze jest 10 zjazdów.

 

Specjalności

Techniki tworzenia oprogramowania

Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia rozwiązań dla systemów informatycznych i mobilnych oraz inżynierii ich bezpieczeństwa, metod obliczeń równoległych i rozproszonych oraz języków modelowania i zarządzania projektem informatycznym. Dowiesz się jak zaprojektować i wykonać aplikacje internetowe (webowe, dla platform mobilnych i chmurowych) oraz poznasz techniki administrowania tymi aplikacjami. Studia przygotują Cię do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem najnowocześniejszych systemów związanych z technologiami informatycznymi.

Cyberbezpieczeństwo

Dowiesz się, jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo systemom sieciowym, aplikacjom internetowym, systemom komputerowym, aplikacjom mobilnym. Nabędziesz umiejętności związane z różnymi formami programowania dla Internetu oraz projektowania systemów informatycznych. Twoja wiedza inżyniera zostanie uzupełniona o zagadnienia związane z bezpieczeństwem technologii teleinformatycznych. Jako absolwent tej specjalności będziesz mógł podjąć pracę w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także tam gdzie wymagana jest wiedza dotycząca zabezpieczenia zasobów informacyjnych organizacji (administracja, wojsko itp.).

Sztuczna Inteligencja

Sztuczna Inteligencja? Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów jest sztuczna inteligencja (AI), która przekształca różne sektory gospodarki i otwiera nowe możliwości zawodowe. Wybór specjalności Sztuczna Inteligencja na kierunku informatyka to decyzja, która może zapewnić Ci nie tylko fascynującą karierę, ale także realny wpływ na przyszłość technologii. 

Kariera zawodowa

Nasi absolwenci znajdują pracę na stanowiskach:

 • programista systemów webowych, desktopowych i mobilnych,
 • administrator sieci,
 • analityk oraz projektant baz danych,
 • administrator systemów IT,
 • projektant stron www,
 • administrator systemów zarządzania,
 • konsultant IT,
 • programista mikrokontrolerów.

 

 

Terminy rekrutacji

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 dla:

 • obywateli polskich dostępne są TUTAJ
 • cudzoziemców dostępne są TUTAJ

  

Opłaty

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia - rok akademicki 2024/2025.

 

Wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. kopii dyplomu ukończenia studiów (dyplomu inżyniera);
 2. zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;
 3. ankiety osobowej kandydata oraz podania (formularze ankiety oraz podania możliwe do pobrania po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata);
 4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Bielsko-Bialski;
 5. karty wpisu na listę studentów - do pobrania w systemie elektronicznej rekrutacji;
 6. fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografii w wersji elektronicznej, wykonanej według podanych wcześniej wymagań, wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata;
 7. potwierdzenia uiszczenia opłaty za legitymację studencką.

Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce.

Dodatkowe informacje

 

 Plan studiów (w ujęciu przedmiotowym)


.