• log in
  • create an account

Admission to graduate programmes in 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

polish philology

Details
Code FP-SM4O
Organizational unit Faculty of Humanisties and Social Sciences
Field of studies Polish Philology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years of studies (4 terms)
Required document
  • Higher education
  • Engineer
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Admission to graduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
    Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Dla kogo kierunek filologia polska?

Dla pasjonatów kultury i literatury, wszystkich, którzy marzą o powrocie do szkoły – w nowej roli – oraz tych, którzy w świecie nowych mediów chcą się poczuć jak ryba w wodzie. Wybór jednej z oferowanych specjalności uczyni z Ciebie nauczyciela polonistę lub specjalistę od szeroko rozumianej komunikacji. Na studiach filologicznych staniesz się mistrzem słowa i zdobędziesz wiedzę, umiejętności i uprawnienia, które pozwolą Ci pracować w instytucjach kultury, szkołach, redakcjach, bądź agencjach – wszędzie tam, gdzie wyobraźnia i umiejętność „wyjęzyczenia się” są kluczem do sukcesu. Filologia polska to kierunek dla wszystkich kreatywnych, humanistycznych i otwartych na poszerzanie wiedzy umysłów.

Specjalności

     Nauczycielska

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:
- literaturoznawstwa i językoznawstwa;
- podstaw nowoczesnej pedagogiki i psychologii;
- metodyki nauczania literatury i kształcenia językowego;
- kultury współczesnej.

Absolwent jest przygotowany do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – posiada uprawnienia zawodowe określone rozporządzeniem MNiSW z 2019 r.. Ma ogólne wykształcenie humanistyczne, poszerzoną wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodyczną, zna mechanizmy współczesnej kultury w wymiarze globalnym i lokalnym oraz społeczno-kulturowe konteksty edukacji, umie stosować nowoczesne metody animowania działań edukacyjnych. Ponadto może pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism i wydawnictw.

Potrafi:
- nauczać języka polskiego w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej;
- analizować teksty kultury;
- mistrzowsko tworzyć i redagować tekstów.

Gdzie znajdzie pracę?
- m.in. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
- instytucje kultury;
- placówki oświatowe i samorząd lokalny;
- wydawnictwa i redakcje czasopism.

 

    Projektowanie komunikacji (communication design) 

Absolwent specjalności posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:
•    teorii komunikacji w środowiskach starych i nowych mediów;
•    architektury i designu informacji;
•    interdyscyplinarnych strategii komunikacyjnych;
•    reklamy i public relations;
•    zarządzania projektem.

Absolwent oprócz przygotowania w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa posiada wiedzę z zakresu teorii komunikacji, teorii i historii mediów, współczesnych koncepcji reklamy, public relations, corporate idenity, brandingu, sposobów budowania tożsamości komunikacyjnej oraz kreowania wizerunku firm i instytucji, metodologii badań komunikacji społecznej. Dysponuje umiejętnościami w zakresie przygotowania i wdrażania rozbudowanych strategii komunikacyjnych w instytucjach różnego typu, zarządzania komunikacją w firmach i instytucjach, szkolenia pracowników przedsiębiorstw, firm i urzędów odpowiedzialnych za funkcjonowanie stosunków interpersonalnych, szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku w zawodach kreatywnych. Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w domach mediowych, w działach PR i marketingu, w agencjach reklamowych i brandingowych, w redakcjach portali internetowych, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja.

Potrafi:
•    organizować przestrzeń komunikacyjną firm i instytucji;
•    poruszać się w świecie nowoczesnego copywritingu;
•    zarządzać potencjałem know-how i pracą w zespole;
•    szybko dostosowywać się do potrzeb rynku w zawodach kreatywnych.

Gdzie znajdzie pracę?
•    w domach mediowych;
•    w działach public relations i marketingu;
•    w agencjach brandingowych;
•    w redakcjach portali internetowych;
•    wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja.

 

 

Plan studiów

 Dziennikarstwo

Studia magisterskie na specjalności dziennikarstwo – będące kontynuacją nauki na poziomie licencjackim – umożliwiają pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach licencjackich, doskonalą w zakresie kompetencji z obszaru przestrzeni medialnej, w szczególności zaś związanych z pracą dziennikarza, twórcy treści internetowych, reportera, animatora kultury, osoby prowadzącej organizację pozarządową. Absolwent kierunku filologia polska specjalność dziennikarstwo jest gotowy do wykonywania pracy dziennikarza w różnych mediach a także innych zawodów łączących się z szeroko rozumianą sferą informacji, mediów, życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Jest świadomym uczestnikiem przestrzeni informacyjnej, potrafi nie tylko właściwie analizować świat, który go otacza, lecz także współtworzyć go – zwłaszcza w wymiarze informacyjnym – co czyni go kompetentnym współtwórcą kultury.

Rekrutacja - krok po kroku - jak zapisać się na studia

 

Terminy rekrutacji - rok akademicki 2024/2025

 

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów


Opłata rekrutacyjna

Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2021, poz.661) opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł
Indywidualne konto do wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, jest wskazane w zakładce: Moje konto/ Płatności.
Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna oraz imię i nazwisko kandydata.
 

 


.