• log in
  • create an account

Admission to graduate programmes in 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

spanish philology

Details
Code FH-SM4O
Organizational unit Faculty of Humanisties and Social Sciences
Field of studies Spanish Philology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Spanish, Polish
Duration 2 years of studies (4 terms)
Required document
  • Higher education
  • Engineer
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Admission to graduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
    Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Dla kogo kierunek filologia hiszpańska?

Oferowane studia mają charakter ogólnoakademicki i przeznaczone są dla osób, które chcą kontynuować naukę języka hiszpańskiego i zostać tłumaczem tego języka. Studia są bezpłatne i kończą się uzyskaniem państwowego dyplomu (tytuł magistra).

 

Specjalność: 

Tłumaczeniowa z językiem angielskim

Program studiów, oprócz zaawansowanego kształcenia językowego, koncentruje się na kształceniu specjalistycznym skupionym wokół przedmiotów tłumaczeniowych:

˗    praktycznych aplikacjach teorii przekładoznawczych;
˗    przekładzie audiowizualnym;
˗    przekładzie literackim;
˗    tłumaczeniu wspomaganym komputerowo;
˗    przekładzie tekstów specjalistycznych;
˗    przekładzie konferencyjnym i ustnym;
˗    nowych technologiach w środowisku tłumaczeniowym.

Realizowane przedmioty mają charakter:

˗    kształcenia zaawansowanych praktycznych umiejętności w zakresie języka hiszpańskiego;
˗    kształcenia znajomości języka angielskiego;
˗    kształcenia filologicznego;
˗    kształcenia umiejętności tłumaczeniowych i interkulturowych;
˗    kształcenia umiejętności ogólnoakademickich i humanistycznych.

Połączenie wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniem praktycznym ma służyć wyposażeniu studenta w niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, cechujące nowoczesnego filologa, specjalistę w zakresie języka, literatury i kultury hiszpańskiego obszaru językowego, który znajdzie zatrudnienie w sektorze tłumaczeniowym, językowym i biznesowym.

 

Plan studiów

 

Rekrutacja - krok po kroku - jak zapisać się na studia

 

Terminy rekrutacji - rok akademicki 2024/2025

 

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów


Opłata rekrutacyjna

Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2021, poz.661) opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł
Indywidualne konto do wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, jest wskazane w zakładce: Moje konto/ Płatności.
Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna oraz imię i nazwisko kandydata.

 


.