• log in
  • create an account

Admission to graduate programmes in 2024/25 - for foreigners

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

english philology

Details
Code FA-SM4O
Organizational unit Faculty of Humanisties and Social Sciences
Field of studies English Philology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction English, Polish
Duration 2 years of studies (4 terms)
Required document
  • Higher education
  • Engineer
  Ask a question
Phase 1 (08.04.2024 00:00 – 06.09.2024 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Admission to graduate programmes 2024/25 - for Polish citizens
    Phase 1 (10.06.2024 00:00 – 14.07.2024 23:59)

Dla kogo kierunek filologia angielska?

Dla pasjonatów języka angielskiego oraz odkrywania tradycji, historii i fascynującej współczesności kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i sposobów wyrażania myśli to także możliwość spotkania z innym, fascynującącym światem. Jeśli drzemią w Tobie pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków świata, filologia angielska na UBB będzie dobrym wyborem dla Ciebie. Nasze studia umożliwiają kształcenie w kilku ciągle aktualizowanych specjalnościach, dzięki nim przygotujesz sie do  podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki, a także nauki.

Specjalności:

  • Nauczycielska

Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia angielska, specjalność: nauczycielska - otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2-letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują go do pracy w zawodzie nauczycielskim, zaś zdobyte przez niego informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych, pozwolą mu w przyszłości opracowywać własne materiały dydaktyczne. W programie studiów uwzględniony został poszerzony zakres metodyki nauczania języka angielskiego, jak również literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność nauczycielska dadzą uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach i na wszystkich poziomach szkół. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.


Plan studiów

 

  • Tłumaczeniowa
Specjalność tłumaczeniowa na studiach II stopnia przygotowana jest dla absolwentów studiów licencjackich, którzy chcą doskonalić warsztat  pracy nowoczesnego  filologa-tłumacza.  Nabyta  w  trakcie  studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie, zaś zdobyte przez nich informacje z zakresu nowoczesnych metod, narzędzi i technik wykorzystywanych  w przekładzie,  pozwolą  im  na  sprawne  wykorzystywanie  wiedzy teoretycznej  w  tłumaczeniu  tekstów kultury (ze szczególnym naciskiem na teksty literackie, produkcje audiowizualne i multimodalne), tekstów   użytkowych  z  szerokiego  zakresu tematycznego oraz tekstów specjalistycznych. W programie studiów nacisk został położony na literaturę i kulturę angielskiego obszaru językowego, komunikację międzykulturową, współczesne teorie językoznawcze, wykorzystanie  komputerowych  technik  i  narzędzi w tłumaczeniu  (w  tym  tłumaczenie  wspomagane komputerowo),  oraz  specjalistycznych  kompetencji w zakresie  tłumaczenia  materiałów  audiowizualnych  (tworzenie  napisów, audiodeskrypcja, dubbing).
 

Plan studiów

Rekrutacja - krok po kroku - jak zapisać się na studia

https://rekrutacja.ubb.edu.pl/krok-po-kroku-jak-zapisac-sie-na-studia

Terminy rekrutacji - rok akademicki 2024/2025

https://rekrutacja.ubb.edu.pl/wazne-informacje/terminy-rekrutacji-rok-akademicki-2024-2025

Kryteria kwalifikacji kandydatów

https://rekrutacja.ubb.edu.pl/wazne-informacje/studia-ii-stopnia

Zasady przyjęć - wskaźnik rekrutacji

https://rekrutacja.ubb.edu.pl/wazne-informacje/studia-ii-stopnia

Opłata rekrutacyjna

Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2021, poz.661) opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł
Indywidualne konto do wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, jest wskazane w zakładce: Moje konto/ Płatności.
Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna oraz imię i nazwisko kandydata.

.